ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 5. седницe II Великог већа, одржанe 1. априла 2021. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 01. април 2021

Уставни суд, Велико веће, је на 5. седници II Великог већа одлучио о 21 предмету

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредаба члана 86. став 3, члана 87. ст. 1. и 2. и ст. 4. до 9. и члана 88. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 83/18). Суд је одбацио захтев иницијатора да Уставни суд одреди начин отклањања последица насталих применом одредаба члана 86. став 3, члана 87. ст. 1. и 2. и ст. 4. до 9. и члана 88. став 2. наведеног Закона. (предмет IУз-5/2019)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-11131/2017, Уж-2068/2018, Уж-4430/2018, Уж-5757/2018, Уж-6928/2018, Уж-7223/2018, Уж-8411/2018, Уж-12826/2018, Уж-14375/2018, Уж-2291/2019, Уж-2099/2018, Уж-8003/2018, Уж-2440/2019,  Уж-2847/2019 и Уж-3542/2019

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-11832/2017, Уж-4738/2018, Уж-7665/2018 и Уж-13892/2018

- обуставио поступaк по уставнoj жалби у предмету Уж-6796/2020


• На врх странице