ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 5. седницe I Великог већа, одржанe 1. априла 2021. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 01. април 2021

Уставни суд, Велико веће, је на 5. седници I Великог већа одлучио о 28 предметa

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1189/2015, Уж-1237/2015, Уж-1211/2017,  Уж-2833/2017, Уж-6080/2017, Уж-11380/2017, Уж-854/2018, Уж-1515/2018, Уж-1698/2018, Уж-2345/2018, Уж-2650/2018, Уж-2653/2018, Уж-4591/2018, Уж-4908/2018, Уж-7046/2018,  Уж-7501/2018, Уж-7836/2018, Уж-8279/2018, Уж-10056/2018, Уж-675/2019, Уж-3175/2019, Уж-10749/2019, Уж-437/2016 и Уж-2945/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-3960/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-2304/2018, Уж-8753/2018 и Уж-7468/2019


• На врх странице