ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 2. седницe II Великог већа, одржанe 4. фебруара 2021. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 04. фебруар 2021

Уставни суд, Велико веће, је на 2. седници II Великог већа одлучио о 8 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3915/2017, Уж-5501/2017, Уж-10118/2017, Уж-11277/2017 и Уж-11527/2018

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-7869/2016 

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-2104/2018 и Уж-3740/2018


• На врх странице