ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 2. седницe I Великог већа, одржанe 4. фебруара 2021. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 04. фебруар 2021

Уставни суд, Велико веће, је на 2. седници I Великог већа одлучио о 26 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-135/2020, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Београду

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-6155/2017, Уж-8980/2017, Уж-9957/2017, Уж-12100/2017, Уж-889/2018, Уж-2144/2018, Уж-3546/2018, Уж-3569/2018, Уж-6282/2018, Уж-7560/2018, Уж-8264/2018, Уж-8453/2018, Уж-9055/2018, Уж-9352/2018, Уж-10799/2018, Уж-11056/2018, Уж-13635/2018, Уж-13708/2018, Уж-150/2019, Уж-2071/2019 и Уж-3865/2019

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-10905/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-7638/2018, Уж-11007/2018 и Уж-6583/2019

 


• На врх странице