ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 16. седницe II Великог већа, одржанe 29. децембра 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


уторак, 29. децембар 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 16. седници II Великог већа одлучио о 28 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7980/2016, Уж-9956/2016, Уж-1823/2017, Уж-3560/2017, Уж-5946/2017, Уж-5949/2017, Уж-6491/2017, Уж-2342/2018, Уж-2373/2018, Уж-4590/2018, Уж-5094/2018, Уж-6471/2018, Уж-8363/2018, Уж-9066/2018, Уж-12304/2018, Уж-12628/2018, Уж-13378/2018, Уж-3614/2019, Уж-5366/2019, Уж-7629/2019, Уж-2661/2018, Уж-3547/2018, Уж-7564/2018, Уж-8226/2018, Уж-12605/2018, Уж-14427/2018 и Уж-2246/2019

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-3891/2017

 


• На врх странице