ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 16. седницe I Великог већа, одржанe 29. децембра 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


уторак, 29. децембар 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 16. седници I Великог већа одлучио о 19 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1235/2017, Уж-2390/2017, Уж-5834/2017, Уж-11393/2017, Уж-11800/2017, Уж-711/2018, Уж-2142/2018, Уж-3063/2018, Уж-3768/2018, Уж-5293/2018, Уж-10549/2018, Уж-10801/2018, Уж-153/2019, Уж-2746/2019, Уж-4725/2019 и Уж-2004/2020

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-666/2017 и Уж-8963/2017

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-9193/2018


• На врх странице