ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 11. седницe II Великог већа, одржанe 15. октобра 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 15. октобар 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 11. седници II Великог већа одлучио о 59 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-200/2017, Уж-885/2017, Уж-1544/2017, Уж-1642/2017, Уж-1689/2017, Уж-2096/2017, Уж-2203/2017, Уж-3555/2017, Уж-3644/2017, Уж-3971/2017, Уж-3984/2017, Уж-3985/2017, Уж-4468/2017, Уж-4910/2017, Уж-6071/2017, Уж-7407/2017, Уж-7593/2017, Уж-9327/2017, Уж-9770/2017, Уж-9942/2017, Уж-10107/2017, Уж-10261/2017, Уж-11043/2017, Уж-11662/2017, Уж-11703/2017, Уж-11783/2017, Уж-74/2018, Уж-81/2018, Уж-82/2018, Уж-1281/2018, Уж-1319/2018, Уж-1955/2018, Уж-4496/2018, Уж-4712/2018, Уж-8324/2018, Уж-9550/2018, Уж-9938/2018, Уж-12262/2018, Уж-14000/2018, Уж-15050/2018, Уж-1916/2018, Уж-9959/2017, Уж-10605/2017, Уж-11456/2017, Уж-11684/2017, Уж-223/2018, Уж-2530/2018, Уж-4255/2018, Уж-5301/2018, Уж-5302/2018, Уж-5648/2018, Уж-7122/2018, Уж-7124/2018, Уж-10807/2018, Уж-11383/2018 и Уж-14106/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-6874/2017, Уж-9632/2017 и Уж-11707/2017

 


• На врх странице