ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 11. седницe I Великог већа, одржанe 15. октобра 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 15. октобар 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 11. седници I Великог већа одлучио о 35 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2513/2014, Уж-3702/2016, Уж-3875/2016, Уж-614/2017, Уж-4259/2017, Уж-4868/2017, Уж-5596/2017, Уж-6040/2017, Уж-6280/2017, Уж-7014/2017, Уж-9348/2017, Уж-9350/2017, Уж-9744/2017, Уж-9974/2017, Уж-10262/2017, Уж-11460/2017, Уж-11787/2017, Уж-11987/2017, Уж-12021/2017, Уж-341/2018, Уж-1302/2018, Уж-4238/2018, Уж-4254/2018, Уж-5953/2018, Уж-6284/2018, Уж-9062/2018, Уж-9543/2018, Уж-11415/2018, Уж-12653/2018, Уж-13107/2018, Уж-14326/2018, Уж-11889/2019 и Уж-1193/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-6140/2017 и Уж-6607/2017

 


• На врх странице