ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 14. седнице Уставног суда, одржане 15. октобра 2020. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда


четвртак, 15. октобар 2020

Уставни суд је на 14. седници одлучио о 2 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио предлог за оцену уставности одредбе члана 305. став 2. Царинског закона („Службени гласник РС“, бр. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 и 113/17). (предмет IУз-189/2018)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 1, 2. и 14. Одлуке о трошковима уписа и накнадама приликом уписа у именик адвоката, именик адвокатских приправника, именик заједничких адвокатских канцеларија и именик адвокатских ортачких друштава број 476-4/2014 од 22. јуна 2014. године, коју је донео Управни одбор Адвокатске коморе Србије. (предмет IУо-104/2015)

 


• На врх странице