ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 8. седницe II Великог већа, одржанe 16. јула 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 16. јул 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 8. седници II Великог већа одлучио о 29 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање неуставности одредаба члана 23. Закона о пресађивању људских органа („Службени гласник РС“, број 57/18). (предмет IУз-223/2018)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање незаконитости Изменe и допунe Одлуке о забрани изградње малих хидроелектрана на подручју општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 21/16). Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости члана 1. Одлуке о забрани изградње малих хидроелектрана на подручју општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 18/16). Суд је одбио захтев да се застане са поступком за оцењивање законитости Изменe и допунe Одлуке о забрани изградње малих хидроелектрана на подручју општине Брус. (предмет IУо-3/2019)

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-8783/2014, Уж-1518/2017, Уж-2215/2017, Уж-3089/2017, Уж-3113/2017, Уж-3237/2017, Уж-4435/2017, Уж-4521/2017, Уж-5260/2017, Уж-5314/2017, Уж-5802/2017, Уж-7592/2017, Уж-8393/2017, Уж-8480/2017, Уж-8861/2017, Уж-9427/2017, Уж-9762/2017, Уж-9847/2017, Уж-10264/2017, Уж-10994/2017, Уж-3652/2018, Уж-3730/2018, Уж-4363/2018, Уж-14227/2018, Уж-14230/2018, Уж-8814/2017, и Уж-9739/2017

 

 


• На врх странице