ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 8. седницe I Великог већа, одржанe 16. јула 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 16. јул 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 8. седници I Великог већа одлучио о 13 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-611/2017, Уж-1078/2017, Уж-2591/2017, Уж-3980/2017, Уж-4201/2017, Уж-5251/2017, Уж-7598/2017, Уж-9809/2017, Уж-5357/2017, Уж-5677/2017, Уж-4390/2019 и Уж-4400/2019

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-3636/2017

 


• На врх странице