ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седницe I Великог већа, одржанe 2. јула 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 02. јул 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 7. седници I Великог већа одлучио о 26 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-6756/2015, Уж-119/2016, Уж-610/2017, Уж-1365/2017, Уж-2540/2017, Уж-2877/2017, Уж-3983/2017, Уж-4430/2017, Уж-4436/2017, Уж-6272/2017, Уж-6990/2017, Уж-7108/2017, Уж-7433/2017, Уж-7694/2017, Уж-8013/2017, Уж-8048/2017, Уж-8952/2017, Уж-9769/2017, Уж-11067/2017, Уж-3318/2018, Уж-6480/2018, Уж-13262/2018 и Уж-13183/2019

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-9311/2016, Уж-2271/2018 и Уж-3886/2018

 


• На врх странице