ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 6. седницe II Великог већа, одржанe 18. јуна 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 18. јун 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 6. седници II Великог већа одлучио о 24 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1330/2017, Уж-2951/2017, Уж-3348/2017, Уж-3876/2017, Уж-3973/2017, Уж-3974/2017, Уж-3982/2017, Уж-5208/2017, Уж-5447/2017, Уж-7121/2017, Уж-7505/2017, Уж-7670/2017, Уж-11845/2017, Уж-4003/2018, Уж-13598/2018, Уж-12115/2019 и Уж-7185/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7265/2015, Уж-1494/2017, Уж-8653/2017, Уж-10966/2017 и Уж-8318/2018

- обуставио поступкe по уставним жалбaма у предметима Уж-12263/2018 и Уж-10183/2019

 

 


• На врх странице