ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 6. седницe I Великог већа, одржанe 18. јуна 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 18. јун 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 6. седници I Великог већа одлучио о 19 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-615/2017, Уж-736/2017, Уж-2055/2017, Уж-3978/2017, Уж-4570/2017, Уж-5005/2017, Уж-5028/2017, Уж-5252/2017, Уж-5939/2017, Уж-6471/2017, Уж-7604/2017, Уж-11565/2017, Уж-11124/2018, Уж-13318/2018 и Уж-12698/2019

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2510/2017, Уж-7235/2017 и Уж-7804/2017

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-1392/2019

 


• На врх странице