ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 4. седницe II Великог већа, одржанe 21. маја 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 21. мај 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 4. седници II Великог већа одлучио о 40 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-211/2019, да је за вођење поступка и одлучивање о повреди права на суђење у разумном року надлежан Апелациони суд у Београду

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-6919/2016, Уж-6961/2016, Уж-8991/2016, Уж-9202/2016, Уж-9476/2016, Уж-1354/2017, Уж-3131/2017, Уж-3267/2017, Уж-3678/2017, Уж-4003/2017, Уж-4028/2017, Уж-4861/2017, Уж-5023/2017, Уж-5467/2017, Уж-6230/2017, Уж-6284/2017, Уж-6671/2017, Уж-7133/2017, Уж-7696/2017, Уж-7727/2017, Уж-8441/2017, Уж-9181/2017, Уж-9858/2017, Уж-10191/2017, Уж-10748/2017, Уж-12801/2018, Уж-14898/2018, Уж-10832/2019 и Уж-1772/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-9868/2016, Уж-4891/2017, Уж-7245/2017, Уж-9028/2017, Уж-11054/2018, Уж-11829/2018 и Уж-12272/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-8816/2018, Уж-10760/2018 и Уж-915/2019

 

 

 


• На врх странице