ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 4. седницe I Великог већа, одржанe 21. маја 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 21. мај 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 4. седници I Великог већа одлучио о 40 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20). Суд је одбацио захтеве за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу наведене оспорене Одлуке. (предмет IУо-42/2020)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-6870/2016, Уж-432/2017, Уж-697/2017, Уж-2173/2017, Уж-2587/2017, Уж-2977/2017, Уж-3499/2017, Уж-4120/2017, Уж-5004/2017, Уж-5392/2017, Уж-5961/2017, Уж-6670/2017, Уж-6707/2017, Уж-7137/2017, Уж-7138/2017, Уж-7336/2017, Уж-7697/2017, Уж-7891/2017, Уж-7928/2017, Уж-7996/2017, Уж-8534/2017, Уж-9026/2017, Уж-9777/2017, Уж-9855/2017, Уж-10184/2017, Уж-10299/2017, Уж-11036/2017, Уж-11039/2017, Уж-11215/2017, Уж-11924/2017 и Уж-10816/2019

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3835/2017, Уж-8688/2018 и Уж-8729/2017

- одложио извршење пресуде до доношења коначне одлуке Уставног суда о уставној жалби у предмету Уж-6958/2019

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-10179/2017, Уж-6581/2018 и Уж-1073/2020

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-3650/2017


• На врх странице