ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 3. седницe II Великог већа, одржанe 5. марта 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 05. март 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници II Великог већа одлучио о 38 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-219/2019, да је за поступање по захтеву надлежно је Градско веће града Крагујевца

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4324/2014, Уж-2316/2015, Уж-5281/2015, Уж-915/2016, Уж-5576/2016, Уж-7514/2016, Уж-8176/2016, Уж-10094/2016, Уж-972/2017, Уж-1355/2017, Уж-1414/2017, Уж-1946/2017, Уж-2175/2017, Уж-3806/2017, Уж-5002/2017, Уж-5003/2017,  Уж-6232/2017, Уж-6489/2017, Уж-7437/2017, Уж-7998/2017, Уж-8000/2017, Уж-8043/2017, Уж-8172/2017, Уж-11276/2017, Уж-13422/2018 и Уж-6972/2019

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-1214/2016, Уж-506/2017, Уж-1376/2017, Уж-2171/2017, Уж-2784/2017, Уж-5840/2017, Уж-10005/2017 и Уж-7999/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-6123/2017, Уж-5518/2018 и Уж-6667/2018


• На врх странице