ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 3. седницe I Великог већа, одржанe 5. марта 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 05. март 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници I Великог већа одлучио о 12 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-207/2019, да је за поступање по жалби надлежно Министарство финансија – Сектор за другостепени порески и царински поступак – Одељење за другостепени порески поступак Крагујевац

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3165/2015,  Уж-8028/2016, Уж-39/2017, Уж-2978/2017, Уж-10999/2017 и Уж-13364/2019

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-117/2017 и Уж-6300/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-6124/2017, Уж-6125/2017 и Уж-9032/2017


• На врх странице