ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 2. седницe II Великог већа, одржанe 13. фебруара 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 13. фебруар 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 2. седници II Великог већа одлучио о 22 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-166/2019, да је за поступање по жалби надлежно Министарство финансија – Сектор за другостепени порески и царински поступак – Одељење за другостепени порески поступак Крагујевац

- у предмету IIIУ-174/2019, да је за поступање по жалби надлежно Министарство финансија – Сектор за другостепени порески и царински поступак – Одељење за другостепени порески поступак Крагујевац

- у предмету IIIУ-2/2020, да је за поступање по жалби надлежно Министарство финансија – Сектор за другостепени порески и царински поступак – Одељење за другостепени порески поступак Крагујевац

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3329/2015, Уж-6979/2017, Уж-113/2017,  Уж-191/2017, Уж-214/2017, Уж-595/2017, Уж-1065/2017, Уж-1119/2017, Уж-3233/2017, Уж-5018/2017, Уж-5272/2017, Уж-5343/2017, Уж-597/2018, Уж-5829/2018, Уж-9182/2019 и Уж-13444/2019

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-1269/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-8897/2017 и Уж-13221/2018

 

 


• На врх странице