ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 2. седницe I Великог већа, одржанe 13. фебруара 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 13. фебруар 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 2. седници I Великог већа одлучио о 27 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-175/2019, да је за поступање по жалби надлежно Министарство финансија – Сектор за другостепени порески и царински поступак – Одељење за другостепени порески поступак Крагујевац

- у предмету IIIУ-176/2019, да је за поступање по жалби надлежно Министарство финансија – Сектор за другостепени порески и царински поступак – Одељење за другостепени порески поступак Крагујевац

- у предмету IIIУ-178/2019, да је за поступање по жалби надлежно Министарство финансија – Сектор за другостепени порески и царински поступак – Одељење за другостепени порески поступак Крагујевац

- у предмету IIIУ-179/2019, да је за поступање по жалби надлежно Министарство финансија – Сектор за другостепени порески и царински поступак – Одељење за другостепени порески поступак Крагујевац

- у предмету IIIУ-217/2019, да је за поступање по жалби надлежно Министарство финансија – Сектор за другостепени порески и царински поступак – Одељење за другостепени порески поступак Крагујевац

- у предмету IIIУ-239/2019, да је за поступање по жалби надлежно Министарство финансија – Сектор за другостепени порески и царински поступак – Одељење за другостепени порески поступак Крагујевац

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-122/2016, Уж-425/2016, Уж-4843/2016, Уж-8761/2016, Уж-857/2017, Уж-1707/2017,  Уж-2612/2017, Уж-3519/2017, Уж-3556/2017, Уж-4319/2017, Уж-7131/2017, Уж-708/2018, Уж-2117/2018, Уж-3289/2018 и Уж-7341/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3340/2017, Уж-5015/2017, Уж-5503/2017, Уж-7780/2017, Уж-9205/2018 и Уж-5861/2018

 


• На врх странице