ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 3. седнице Уставног суда, одржане 13. фебруара 2020. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда


четвртак, 13. фебруар 2020

Уставни суд је на 3. седници одлучио о 5 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио инцијативу у предмету IУз-71/2016

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности у предмету IУо-153/2018

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-6163/2018 и Уж-7314/2019

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-4027/2015

 


• На врх странице