ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 18. седницe II Великог већа, одржанe 26. децембра 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 26. децембар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 18. седници II Великог већа одлучио о 36 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативу у предмету IУз-158/2017

- одбацио иницијативу у предмету IУз-159/2017

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-127/2015, Уж-2798/2015, Уж-4408/2015, Уж-7522/2015, Уж-3842/2016, Уж-9130/2016, Уж-278/2017, Уж-428/2017, Уж-853/2017, Уж-1453/2017, Уж-1727/2017, Уж-1849/2017, Уж-2399/2017, Уж-2455/2017, Уж-2534/2017, Уж-2558/2017, Уж-2577/2017, Уж-2593/2017, Уж-2779/2017, Уж-3066/2017, Уж-3397/2017,  Уж-3531/2017, Уж-3533/2017, Уж-5655/2017, Уж-8945/2017, Уж-11573/2017, Уж-8935/2018 и Уж-8665/2016

- донео допунску одлуку у предмету Уж-3426/2010

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2858/2017 и Уж-3398/2017

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-2891/2018

- одбацио из процесних разлога уставне жалбе у предметима Уж-1784/2016 и Уж-7379/2017

 

 


• На врх странице