ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 18. седницe I Великог већа, одржанe 26. децембра 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 26. децембар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 18. седници I Великог већа одлучио о 29 предмета 

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5721/2016, Уж-8655/2016, Уж-9355/2016, Уж-10131/2016, Уж-345/2017, Уж-434/2017, Уж-1346/2017, Уж-1422/2017, Уж-1701/2017, Уж-2049/2017, Уж-2059/2017, Уж-2486/2017, Уж-3004/2017, Уж-4030/2017, Уж-4512/2017, Уж-6558/2017, Уж-6706/2017, Уж-9100/2017, Уж-11249/2017, Уж-2374/2018, Уж-4052/2018, Уж-11150/2018 и Уж-3653/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-1916/2017 и Уж-2919/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-6444/2018 и Уж-12651/2018

- одбацио из процесних разлога уставне жалбе у предметима Уж-7818/2016 и Уж-4501/2018


• На врх странице