ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 18. седнице Уставног суда, одржане 26. децембра 2019. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 26. децембар 2019

Уставни суд је на 18. седници одлучио о 4 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-266/2016

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-14395/2018

- одбацио из процесних разлога уставне жалбе у предметима Уж-125/2015 и Уж-6720/2019

 


• На врх странице