ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 16. седницe I Великог већа, одржанe 28. новембра 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 28. новембар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 16. седници I Великог већа одлучио о 14 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-9652/2016, Уж-159/2017, Уж-371/2017, Уж-396/2017, Уж-1230/2017, Уж-1574/2017, Уж-1726/2017, Уж-1783/2017, Уж-6645/2017 , Уж-130/2017, Уж-660/2017 и Уж-1194/2017  

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-4438/2017 и Уж-3581/2018


• На врх странице