ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 15. седнице Уставног суда, одржане 28. новембра 2019. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 28. новембар 2019

Уставни суд је на 15. седници одлучио о 7 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-12/2018

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-1361/2017  

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж- 5069/2014, Уж-382/2017 и Уж-4723/2019

- одбацио из процесних разлога уставне жалбе у предметима Уж-7666/2015 и Уж-752/2017

 


• На врх странице