ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 14. седницe II Великог већа, одржанe 24. октобра 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 24. октобар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 14. седници II Великог већа одлучио о 43 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-916/2013, Уж-2067/2014, Уж-6223/2014, Уж-198/2015, Уж-578/2015, Уж-8243/2016, Уж-8862/2016, Уж-137/2017, Уж-198/2017, Уж-216/2017, Уж-455/2017, Уж-663/2017, Уж-683/2017, Уж-1681/2017, Уж-2288/2017, Уж-3538/2017, Уж-3656/2017, Уж-7260/2017, Уж-10959/2017, Уж-11632/2017, Уж-1507/2018, Уж-5214/2018, Уж-13536/2018, Уж-13543/2018, Уж-13544/2018, Уж-13546/2018, Уж-13547/2018, Уж-13552/2018, Уж-13562/2018, Уж-14231/2018, Уж-14241/2018, Уж-14361/2018 и Уж-1566/2019

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4672/2015, Уж-6382/2017 и Уж-14302/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-2507/2018, Уж-2985/2018, Уж-3191/2018, Уж-3935/2018, Уж-5145/2018, Уж-5711/2018 и Уж-6259/2019

 


• На врх странице