ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 14. седницe I Великог већа, одржанe 24. октобра 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 24. октобар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 14. седници I Великог већа одлучио о 34 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4523/2015, Уж-4036/2016, Уж-8903/2016, Уж-9727/2016, Уж-3/2017, Уж-1637/2017, Уж-2287/2017, Уж-7302/2017, Уж-7956/2017, Уж-992/2018, Уж-13542/2018, Уж-13551/2018, Уж-13553/2018, Уж-13561/2018, Уж-13570/2018, Уж-13571/2018, Уж-14232/2018, Уж-14235/2018, Уж-1567/2019, Уж-1568/2019, Уж-3055/2019, Уж-3056/2019, Уж-825/2017, Уж-1191/2017 и Уж-1199/2017  

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-8284/2016  

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-120/2018, Уж-1849/2018, Уж-1906/2018, Уж-1921/2018, Уж-1956/2018, Уж-4141/2018 и Уж-15109/2018

- одложио извршење пресуде до доношења коначне одлуке Уставног суда по уставној жалби у предмету Уж-6831/2019


• На врх странице