ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 13. седнице Уставног суда, одржане 24. октобра 2019. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 24. октобар 2019

Уставни суд је на 13. седници одлучио о 3 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-197/2017

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-4414/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-5214/2016

 

 


• На врх странице