ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 13. седницe II Великог већа, одржанe 26. септембра 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 26. септембар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 13. седници II Великог већа одлучио о 16 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1146/2015, Уж-1494/2016, Уж-6821/2016, Уж-329/2017, Уж-822/2017, Уж-1618/2017, Уж-3522/2017, Уж-8332/2017, Уж-9145/2017, Уж-9413/2017 и Уж-5575/2018

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-5435/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-5125/2016, Уж-11285/2017, Уж-1267/2018 и Уж-3271/2018


• На врх странице