ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 13. седницe I Великог већа, одржанe 26. септембра 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 26. септембар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 13. седници I Великог већа одлучио о 25 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-980/2016, Уж-498/2017, Уж-802/2017, Уж-816/2017, Уж-1044/2017, Уж-1270/2017, Уж-3186/2017, Уж-3838/2017, Уж-4108/2017, Уж-4400/2017, Уж-8248/2017, Уж-881/2018, Уж-6769/2018, Уж-13650/2018, Уж-1558/2019, Уж-2481/2019 и Уж-3057/2019

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-712/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-4328/2017, Уж-8434/2017, Уж-1145/2018, Уж-4140/2018, Уж-5882/2018, Уж-13673/2018 и Уж-13921/2018

 


• На врх странице