ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 12. седницe I Великог већа, одржанe 11. јула 2019. године, којoм је председавала Снежана Марковић, заменица председнице Уставног суда


четвртак, 11. јул 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 12. седници I Великог већа одлучио о 22 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2203/2016, Уж-8470/2016, Уж-9122/2016, Уж-9600/2016, Уж-3096/2017, Уж-3111/2017, Уж-5859/2017, Уж-11349/2017, Уж-11482/2017, Уж-6147/2018, Уж-14233/2018, Уж-14239/2018, Уж-14255/2018 и Уж-1548/2019

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7926/2016, Уж-590/2017 и Уж-5108/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-685/2018, Уж-1912/2018, Уж-2989/2018, Уж-6576/2018 и Уж-9565/2018


• На врх странице