ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 11. седницe II Великог већа, одржанe 4. јула 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 04. јул 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 11. седници II Великог већа одлучио о 13 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-96/2019, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Пироту

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2900/2016, Уж-9271/2016, Уж-4248/2017, Уж-6906/2017 и Уж-7221/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-5371/2017 и Уж-7685/2018

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-10630/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-46/2018, Уж-53/2018, Уж-5770/2018 и Уж-9903/2018

 


• На врх странице