ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 11. седницe I Великог већа, одржанe 4. јула 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 04. јул 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 11. седници I Великог већа одлучио о 15 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-93/2019, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Пироту

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-9774/2016, Уж-661/2017, Уж-1662/2017, Уж-7890/2017, Уж-10867/2017, Уж-924/2018,  Уж-3100/2018, Уж-4452/2018, Уж-13554/2018 и Уж-13563/2018

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-1305/2017

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-2115/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-10568/2018 и Уж-48/2018

 

 


• На врх странице