ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 10. седницe II Великог већа, одржанe 20. јуна 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 20. јун 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 10. седници II Великог већа одлучио о 22 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-94/2019, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Пироту

- у предмету IIIУ-95/2019, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Пироту

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-8904/2016, Уж-9603/2016, Уж-10132/2016, Уж-275/2017, Уж-944/2017, Уж-1490/2017, Уж-4188/2017, Уж-5758/2017, Уж-6355/2017, Уж-6838/2017, Уж-6852/2017, Уж-2491/2018 и Уж-4610/2018

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-4463/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-9365/2016, Уж-808/2018, Уж-1875/2018, Уж-3189/2018, Уж-7113/2018 и Уж-14006/2018

 


• На врх странице