ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 10. седницe I Великог већа, одржанe 20. јуна 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 20. јун 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 10. седници I Великог већа одлучио о 49 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-92/2019, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Пироту

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3952/2016, Уж-7480/2016, Уж-7494/2016, Уж-7919/2016, Уж-8228/2016, Уж-8254/2016, Уж-8439/2016, Уж-204/2017, Уж-552/2017, Уж-662/2017, Уж-779/2017, Уж-1489/2017, Уж-2041/2017, Уж-2080/2017, Уж-2283/2017, Уж-2401/2017, Уж-3068/2017, Уж-3535/2017, Уж-3648/2017, Уж-3926/2017, Уж-4672/2017, Уж-5147/2017, Уж-5361/2017, Уж-5614/2017, Уж-6117/2017, Уж-6589/2017, Уж-6590/2017, Уж-8180/2017, Уж-193/2018, Уж-2359/2018, Уж-11545/2018, Уж-11820/2018,  Уж-14248/2018, Уж-14852/2018 и Уж-14861/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-914/2016, Уж-9926/2016, Уж-529/2017 и Уж-2376/2017  

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-538/2017  

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-5377/2017, Уж-7648/2016, Уж-10850/2017, Уж-770/2018, Уж-4988/2018, Уж-5077/2018, Уж-9149/2018 и Уж-15104/2018

 

 


• На врх странице