ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 9. седнице Уставног суда, одржане 20. јуна 2019. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 20. јун 2019

Уставни суд је на 9. седници одлучио о 3 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативу у предмету IУo-501/2014

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-98/2016. Суд је одложио објављивање ове одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за пет месеци од дана њеног доношења.

- обуставио поступак у предмету IУо-48/2018


• На врх странице