ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 9. седницe II Великог већа, одржанe 25. априла 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 25. април 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 9. седници II Великог већа одлучио о 20 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-29/2019, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Лесковцу

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-9182/2014, Уж-4798/2016, Уж-8883/2016, Уж-176/2017, Уж-203/2017, Уж-276/2017, Уж-1488/2017, Уж-1884/2017, Уж-2176/2017, Уж-3446/2017, Уж-3841/2017, Уж-7553/2017, Уж-7576/2017, Уж-9002/2017, Уж-11597/2017, Уж-12760/2018, Уж-12782/2018, Уж-13574/2018 и Уж-14848/2018


• На врх странице