ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 9. седницe I Великог већа, одржанe 25. априла 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 25. април 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 9. седници I Великог већа одлучио о 18 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3373/2014, Уж-3943/2014, Уж-706/2015, Уж-6103/2015, Уж-4726/2016, Уж-7917/2016, Уж-8549/2016, Уж-8617/2016, Уж-8882/2016, Уж-10097/2016, Уж-2106/2017, Уж-3023/2017, Уж-4620/2017, Уж-4902/2017, Уж-12766/2018 и Уж-12786/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4070/2014 и Уж-6381/2017

 


• На врх странице