ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седнице Уставног суда, одржане 25. априла 2019. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 25. април 2019

Уставни суд је на 7. седници одлучио о 10 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- oдбациo иницијативе у предмету IУз-115/2015

- обуставио поступак у предмету IУз-351/2015

- донео одлуку о утврђивању неуставности у предмету IУз-130/2017

- oдбациo предлог у предмету IУз-185/2018

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставнe жалбe у предметима Уж-8960/2016 и Уж-5149/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-12035/2018

- одбацио из процесних разлога уставнe жалбe у предметима Уж-5386/2016, Уж-1505/2017 и Уж-2289/2017

 


• На врх странице