ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седницe II Великог већа, одржанe 4. априла 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 04. април 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 7. седници II Великог већа одлучио о 32 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- обуставио поступак за оцену уставности и законитости у предмету IУо-492/2014

II У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-11/2019, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Лесковцу

- у предмету IIIУ-13/2019, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Лесковцу

- у предмету IIIУ-16/2019, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Лесковцу

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2724/2016, Уж-5681/2016, Уж-5709/2016, Уж-1791/2017, Уж-3442/2017, Уж-8173/2017, Уж-233/2018, Уж-12392/2018, Уж-12761/2018, Уж-12765/2018, Уж-12774/2018, Уж-12783/2018, Уж-12787/2018, Уж-13539/2018, Уж-13557/2018, Уж-13566/2018, Уж-13579/2018, Уж-14237/2018, Уж-14250/2018, Уж-14849/2018, Уж-14853/2018 и Уж-14862/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7876/2016 и Уж-8905/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-5386/2017, Уж-11315/2017, Уж-11318/2017 и Уж-12037/2017


• На врх странице