ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седницe I Великог већа, одржанe 4. априла 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 04. април 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 7. седници I Великог већа одлучио о 42 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-9/2019, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Лесковцу

- у предмету IIIУ-12/2019, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Лесковцу

- у предмету IIIУ-14/2019, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Лесковцу

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7705/2015, Уж-2767/2016, Уж-8236/2016, Уж-8264/2016, Уж-8802/2016, Уж-10038/2016, Уж-72/2017, Уж-1478/2017, Уж-4080/2017, Уж-11936/2017, Уж-12763/2018, Уж-12764/2018, Уж-12772/2018, Уж-12773/2018, Уж-12781/2018, Уж-12785/2018, Уж-12788/2018, Уж-12925/2018, Уж-13501/2018, Уж-13528/2018, Уж-13529/2018, Уж-13541/2018, Уж-13555/2018, Уж-13558/2018, Уж-13564/2018, Уж-13565/2018, Уж-13573/2018, Уж-13577/2018, Уж-13578/2018, Уж-14242/2018, Уж-14252/2018, Уж-14641/2018, Уж-14847/2018, Уж-14851/2018, Уж-14854/2018, Уж-14860/2018 и Уж-14864/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-8578/2017 и Уж-6157/2018

 

 


• На врх странице