ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 5. седнице Уставног суда, одржане 4. априла 2019. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 04. април 2019

Уставни суд је на 5. седници одлучио о 9 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставнe жалбe у предметима Уж-4411/2014, Уж-5287/2016, Уж-5376/2016 и Уж-9783/2016

- делимично усвојио, а делимично одбио као неосновану уставну жалбу у предмету Уж-2753/2015

- одбио као неоснованe уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3201/2015, Уж-5094/2016 и Уж-13365/2018

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-1971/2018


• На врх странице