ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 5. седницe II Великог већа, одржанe 7. марта 2019. године, којoм је председавала Снежана Марковић, заменица председнице Уставног суда


четвртак, 07. март 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 5. седници II Великог већа одлучио о 17 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7917/2014, Уж-8059/2015, Уж-3632/2016, Уж-3913/2016, Уж-5547/2016, Уж-5802/2016, Уж-5903/2016, Уж-7036/2016, Уж-7400/2016, Уж-8065/2016, Уж-12108/2017, Уж-638/2018, Уж-11518/2018, Уж-11520/2018 и Уж-11524/2018

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-2749/2014

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-3185/2018


• На врх странице