ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 5. седницe I Великог већа, одржанe 7. марта 2019. године, којoм је председавала Снежана Марковић, заменица председнице Уставног суда


четвртак, 07. март 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 5. седници I Великог већа одлучио о 17 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-554/2015, Уж-902/2016, Уж-2228/2016, Уж-3535/2016, Уж-7261/2016, Уж-7799/2016, Уж-7809/2016, Уж-7996/2016, Уж-11513/2018, Уж-11519/2018, Уж-11533/2018 и Уж-11540/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-750/2016, Уж-8023/2016 и Уж-8187/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-7241/2017 и Уж-5883/2018

 


• На врх странице