ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 4. седницe II Великог већа, одржанe 21. фебруара 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 21. фебруар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 4. седници II Великог већа одлучио о 21 предмету

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5575/2013, Уж-4412/2015, Уж-808/2016, Уж-3240/2016, Уж-5073/2016, Уж-5809/2016, Уж-8008/2016, Уж-8286/2016, Уж-8371/2016, Уж-9880/2016, Уж-10065/2016, Уж-11583/2017 и Уж-11559/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-6376/2017 и Уж-6380/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-12036/2017, Уж-522/2018, Уж-1948/2018 и Уж-4986/2018

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-4337/2015 од 6. априла 2017. године

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-7352/2015 од 6. априла 2017. године  


• На врх странице