ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 3. седницe II Великог већа, одржанe 7. фебруара 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 07. фебруар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници II Великог већа одлучио о 17 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7057/2015, Уж-786/2016, Уж-5342/2016, Уж-6313/2016, Уж-6992/2016, Уж-6993/2016, Уж-8931/2016, Уж-32/2017, Уж-89/2017, Уж-5485/2017, Уж-6718/2017, Уж-6831/2017, Уж-6903/2017 и Уж-7086/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-6378/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-12039/2017 и Уж-7270/2018


• На врх странице