ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 3. седницe I Великог већа, одржанe 7. фебруара 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 07. фебруар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници I Великог већа одлучио о 36 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3103/2015, Уж-4124/2016, Уж-4906/2016, Уж-5711/2016, Уж-5779/2016, Уж-6309/2016, Уж-6343/2016, Уж-6484/2016, Уж-6847/2016, Уж-6858/2016, Уж-7401/2016, Уж-7442/2016, Уж-7445/2016, Уж-7580/2016, Уж-7942/2016, Уж-8005/2016, Уж-8071/2016, Уж-8968/2016, Уж-9057/2016, Уж-9387/2016, Уж-9731/2016, Уж-10055/2016, Уж-10059/2016, Уж-325/2017, Уж-2034/2017, Уж-3028/2017, Уж-6985/2017, Уж-10016/2017 и Уж-11463/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3766/2016 и Уж-8723/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-5679/2017, Уж-11377/2017, Уж-12033/2017, Уж-2003/2018 и Уж-3417/2018

 

 


• На врх странице