ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 2. седницe I Великог већа, одржанe 24. јануара 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 24. јануар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 2. седници I Великог већа одлучио о 22 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативу у предмету IУo-102/2017

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-6240/2014, Уж-2253/2015, Уж-8066/2015, Уж-3397/2016, Уж-5260/2016, Уж-8700/2016, Уж-9055/2016,  Уж-9466/2016, Уж-9468/2016, Уж-9580/2016, Уж-9712/2016, Уж-10151/2016, Уж-2880/2017, Уж-4398/2017, Уж-4541/2017, Уж-6577/2018, Уж-9022/2018, Уж-11454/2018 и Уж-11461/2018

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-3893/2015

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-12233/2018

 


• На врх странице