ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 1. седницe II Великог већа, одржанe 17. јануара 2019. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 17. јануар 2019

Уставни суд, Велико веће, је на 1. седници II Великог већа одлучио о 45 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је: 

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-293/2015, Уж-420/2016, Уж-4752/2016, Уж-6233/2016, Уж-7438/2016, Уж-7439/2016, Уж-7608/2016, Уж-8924/2016, Уж-9053/2016, Уж-9056/2016, Уж-9058/2016, Уж-9463/2016, Уж-9467/2016, Уж-9663/2016, Уж-9801/2016, Уж-9901/2016, Уж-9904/2016, Уж-295/2017, Уж-8582/2017, Уж-10698/2017, Уж-10968/2018, Уж-9799/2018, Уж-11227/2018, Уж-11455/2018, Уж-11460/2018, Уж-11464/2018, Уж-11466/2018, Уж-11469/2018, Уж-11472/2018, Уж-11514/2018, Уж-11515/2018, Уж-11522/2018, Уж-11529/2018, Уж-11532/2018, Уж-11534/2018, Уж-11536/2018, Уж-11538/2018, Уж-11544/2018, Уж-11547/2018, Уж-11550/2018, Уж-11551/2018 и Уж-11554/2018 

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-523/2015 и Уж-4596/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-4135/2017


• На врх странице